Δέσμευση της Βιομηχανίας Θερμικής Ηλιακής Ενέργειας “Συνδρομή σε μια πράσινη ανάκαμψη”.

19 11 2020 | 08:24

Η κοινωνία μας αντιμετωπίζει πρωτοφανείς προκλήσεις που απαιτούν γρήγορη και αποφασιστική δράση. Ενώ αντιμετωπίζουμε μια παγκόσμια κρίση στη δημόσια υγεία, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές της συνέπειες, χωρίς να υπονομεύσουμε τις προσπάθειές μας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Όλοι έχουν επηρεαστεί από την αναφερόμενη κρίση, σε διαφορετικούς βαθμούς. Και όλοι θα συμβάλουν σε μια λύση.

Ο ηλιοθερμικός τομέας έχει δεσμευτεί να φέρει θετικές αλλαγές στον κόσμο μας και στις κοινωνίες μας. Παρουσιάζουμε λύσεις που συμβάλλουν στην απανθρακοποίηση του τομέα θέρμανσης και ψύξης, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 51% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας και περίπου το 27% των εκπομπών άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απανθρακοποίηση αυτού του τομέα είναι κρίσιμη για τους ευρωπαϊκούς στόχους ουδετερότητας άνθρακα. Και αυτή η δεκαετία είναι αποφασιστικής σημασίας για την επίτευξη αυτής της μετάβασης, δεδομένου ότι τα νέα συστήματα θέρμανσης για οικιακές, εμπορικές ή βιομηχανικές εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί μετά το 2030 πρέπει να είναι ελεύθερα απο ανθρακούχες εκπομπές , καθώς είναι πιθανό να εξακολουθούν να λειτουργούν έως το 2050.

Η τρέχουσα πανδημία COVID19 μάς έδειξε πόσο οι αποφασιστικές κυβερνήσεις και πληθυσμοί μπορούν να αντιμετωπίσουν μια κρίση. Αυτή η αποφασιστικότητα και το θάρρος πρέπει να εφαρμοστεί στην κύρια κρίση που αντιμετωπίζουμε όλοι: την κλιματική αλλαγή.

m

Η δέσμευσή μας

Η βιομηχανία ηλιακής θέρμανσης και ψύξης εξετάζει με αυτοπεποίθηση αυτήν την πρόκληση, αντιμετωπίζοντας την ως ευκαιρία να οικοδομήσουμε την οικονομική μας ανάκαμψη με βάση τους πρωταρχικούς μας κλιματικούς στόχους.

Ενώ στοχεύει στη μείωση των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ και σε ένα οικονομικά αποδοτικό δρόμο για ξεκάθαρες, προσιτές και ανταγωνιστικές λύσεις, ο τομέας της ηλιακής θερμότητας δεσμεύεται να:

 1. Προωθήσει μια πολυ-τεχνολογική προσέγγιση για θέρμανση και ψύξη με υβριδικά ηλιακά συστήματα, συνδυάζοντας την ηλιακή θερμότητα με άλλες βιώσιμες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης θερμότητας και διευκολύνοντας την έξυπνη ενοποίηση στον τομέα της ενέργειας
 2. Φέρνει στην αγορά νέες λύσεις για αποκεντρωμένη, ασφαλή, απαλλαγμένη από άνθρακα παροχή θερμότητας, τόσο μικρής (π.χ. 1,5 kWth) όσο και μεγάλης κλίμακας (πάνω από 1 MWth) για οικιακά, εμπορικά, βιομηχανικά και δίκτυα τηλεθέρμανσης
 3. Αυξήσει τον θετικό εξαγωγικό ισοζύγιο του τομέα μας και να ενισχύσει την σχετική συμβολή του στην ευρωπαϊκή οικονομία, προμηθεύοντας στην εσωτερική αγορά προϊόντα που κατασκευάζονται στην Ευρώπη με συστατικά προέλευσης από την ΕΕ και βασιζόμενοι σε ευρωπαϊκούς τεχνολογικούς πόρους. 
 4. Ενισχύσει τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης για να βελτιώσει περαιτέρω τα τρέχοντα οφέλη που παρέχονται από την τεχνολογία και τις λύσεις μας, όπως χαμηλό επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας, χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, υψηλή ενεργειακή ασφάλεια και γρήγορος χρόνος απόσβεσης άνθρακα.
 5. Υποστηρίζει τη θερμική αποθήκευση (TES) ως βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της ευελιξίας του δικτύου και της τεχνολογικής ολοκλήρωσης, παρέχοντας λύσεις TES με κάθε νέο ηλιακό θερμικό σύστημα.

Επιπλέον, ο ηλιακός θερμικός τομέας θα δώσει προτεραιότητα στην παροχή ανταγωνιστικών ηλιακών λύσεων θέρμανσης και ψύξης για τομείς προτεραιότητας στην Ευρώπη που επλήγησαν σοβαρά από την τρέχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση και ο τουρισμός, καθώς και η παροχή θερμότητας στη βιομηχανία.

D

Κάλεσμα για δράση

Η επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων συνεπάγεται επίσης τη δέσμευση και την υποστήριξη από τις δημόσιες αρχές. Ως εκ τούτου, η βιομηχανία ηλιακής θέρμανσης και ψύξης καλεί τους ευρωπαϊκούς, εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς φορείς χάραξης πολιτικής να λάβουν αποφασιστικά μέτρα. Αυτή η πρόσκληση για δράση περιλαμβάνει μέτρα προσανατολισμένα στη πλευρά της ζήτησης:

Μέτρα προσανατολισμένα στη ζήτηση (Demand oriented measures)

Τα μέτρα αυτά προωθούν τις ιδιωτικές επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση. Θα υποστηρίζουν οικονομικά τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις και θα τους ενθαρρύνουν να κάνουν βιώσιμες επιλογές σχετικά με τα νοικοκυριά ή τους τόπους παραγωγής τους. Αυτό μπορεί να γίνει με μια δέσμη μέτρων:

 • Ισχυρός μηχανισμός τιμής άνθρακα
  • Εθνικοί (ή ευρωπαϊκοί) φόροι άνθρακα που επιστρέφονται πλήρως στην κοινωνία. Τέτοια μέτρα θα επιτρέψουν να αντικατοπτριστούν σωστά οι αρνητικές εξωτερικές συνέπειες των ορυκτών καυσίμων και να προσαρμοστούν σημαντικά οι τιμές τους, ακόμη και σε περίοδο χαμηλών τιμών αγορών. Αυτό θα δημιουργήσει σημαντικούς πόρους που θα διανεμηθούν σε οικογένειες και εταιρείες, προωθώντας την επίδραση στην οικονομία.
 • Σταδιακή κατάργηση ορυκτών καυσίμων και δυναμική προώθηση σχεδίου αντικατάστασης
  • Μέτρα που προωθούν  τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων για θέρμανση χώρου και νερού και προωθούν ενεργά την προγραμματισμένη αντικατάσταση παλαιότερων συστημάτων θέρμανσης χώρου ή νερού με αποτελεσματική και ανανεώσιμη επιλογή, όπως η ηλιακή θερμότητα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης, σε συνδυασμό με μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας όπως προγράμματα χρηματοδότησης της απόσυρσης που υποχρεώνουν τους καταναλωτές να αντικαταστήσουν τα παλιά και αναποτελεσματικά συστήματά τους.
 • Άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια
  • Παρέχουν στους πολίτες ευνοϊκά δάνεια (δηλ. 3 έως 5 έτη, 0% τόκος) επιπλέον των άλλων μηχανισμών στήριξης, ενθαρρύνοντας τους καταναλωτές να επιλέξουν αποτελεσματικές και ανανεώσιμες λύσεις που, ενώ συνεπάγονται υψηλότερη αρχική επένδυση σε σύγκριση με τις υφιστάμενες επιλογές που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα, προσφέρουν σημαντικά χαμηλότερο κόστος κύκλου ζωής στους χρήστες.

 

Πρόσθετα μέτρα θα εστιαστούν στην προώθηση των επιχειρήσεων  να επενδύσουν σε λύσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.. Αυτά θα βοηθήσουν στην κινητοποίηση νέων επενδύσεων και θα συμβάλουν στην οικοδόμηση ενός νέου παραδείγματος Πράσινης Οικονομίας στο τομέα της Ενέργειας..

 

 • Τομεακά προσανατολισμένα μέτρα
  • Ενσωμάτωση σε πακέτα οικονομικών κινήτρων, είτε γενικά είτε για συγκεκριμένους τομείς (π.χ. τουρισμός) μια επιπρόσθετη στήριξη που εφαρμόζεται (και υπό όρους) σε επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), ιδίως σε αυτές που προωθούν τοπικά παραγόμενες ΑΠΕ για θέρμανση και ψύξη. Αυτά μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στον εμπορικό όσο και στον βιομηχανικό τομέα.
 • Επενδύσεις δημοσίου τομέα
  • Ενίσχυση των προσπαθειών του δημόσιου τομέα για επένδυση στην ανακαίνιση δημόσιων κτιρίων, με υψηλότερη συμβολή θερμικών ΑΠΕ, προωθώντας επίσης την επανενεργοποίηση του κατασκευαστικού τομέα.
 • Ενδυνάμωση υποχρεωτικής προσαρμογής
  • Αρκετές χώρες περιορίζουν την εφαρμογή μηχανισμών στήριξης στα όρια των απαιτήσεων προσαρμογής. Σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε, είναι σημαντικό να επεκταθεί η υποστήριξη στην εφαρμογή κανονιστικών ρυθμίσεων για θέρμανση και ψύξη από ΑΠΕ.
 • Προώθηση φιλικών προς το κλίμα επενδύσεων σε υποδομές
  • Στις επενδύσεις για υποδομές στο τομέα της Υγείας, να περιλαμβάνεται η ενσωμάτωση ΑΠΕ για νοσοκομεία και κλινικές.
  • Οι γενικές επενδύσεις σε υποδομές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τους στόχους μας για το κλίμα, εστιάζοντας σε λύσεις που επιτρέπουν την υιοθέτηση λύσεων ανανεώσιμης ενέργειας. Επομένως, οι επενδύσεις σε δίκτυα τηλεθέρμανσης που χρησιμοποιούν ΑΠΕ ή και λύσεις θερμικής αποθήκευσης σε περιοχές ή κτίρια

 

k

 

Μέτρα προσανατολισμένα στη Προσφορά

Οι επιπτώσεις της παρούσας κατάστασης στο τομέα των θερμικών ηλιακών (όπως και σε άλλους τομείς) είναι δύσκολο να υπολογιστούν.

Οι τομείς με ικανότητα παραγωγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο (όπως η ηλιακή θέρμανση και ψύξη) πρέπει ξεκάθαρα να έχουν προτεραιότητα σε σχέση με  εκείνους που βασίζονται κυρίως στις εισαγωγές. Πρόκειται για ένα θέμα σχετικό με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προστιθέμενη αξία στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις και έχει επίσης στρατηγική σημασία για να καταστεί η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική σε παγκόσμια κλίμακα. Ως εκ τούτου, τα μέτρα για την υποστήριξη της ζήτησης σε τομείς όπου το ποσοστό των ευρωπαϊκών προϊόντων είναι υψηλότερο θα παρέχει μια έμμεση υποστήριξη στις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

 • Υποστήριξη της επαναλειτουργίας της βιομηχανίας
  • Οι τοπικά παραγόμενες ΑΠΕ πρέπει να αποτελούν στόχο προτεραιότητας (μεταξύ άλλων βασικών τομέων) για εργαλεία χρηματοδότησης επενδύσεων και ρύθμισης οφειλών, που απευθύνονται είτε σε βιομηχανίες εξοπλισμού ΑΠΕ είτε σε έργα ανανεώσιμης θερμότητας και ηλιακές θερμικές εγκαταστάσεις
 • Τόνωση Έρευνας και Καινοτομίας
  • Η Έρευνα και Καινοτομία είναι συνήθως μια από τις περισσότερο θιγόμενες περιοχές μιας επιχείρησης σε περιόδους μείωσης του κύκλου εργασιών. Πρέπει να κρατήσουμε τις Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανταγωνιστικές και να φροντίσουμε ώστε να συνεχίσουν τις επενδύσεις σε Ε&Κ. Γιαυτό απαιτούνται πρόσθετοι πόροι για Ε&Κ, με ειδικές κλήσεις για θερμικές ΑΠΕ, με απλοποιημένες διαδικασίες και σύντομο χρονοδιάγραμμα.
 • Ενίσχυση εξαγωγικών προσπαθειών
  • o Βοηθήστε τις εταιρείες να επανενεργοποιήσουν ή να βρουν νέα κανάλια εξαγωγών, προωθώντας την ευρωπαϊκή βιομηχανία και χρηματοδοτώντας εμπορικές αποστολές και παρέχοντας οικονομική υποστήριξη για εξαγωγικές δραστηριότητες (π.χ. χρηματοδότηση έως και 3 μηνών νέων παραγγελιών) ή παροχή ασφάλισης πιστώσεων.
  • Τα έργα μείωσης των εκπομπών CO2, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται σε ηλιακές θερμικές λύσεις, θα πρέπει να υποστηριχθούν περαιτέρω και να παρακολουθείται σωστά ο θετικός αντίκτυπος αυτών των δραστηριοτήτων στο κλίμα.
 • Βοήθεια για το άνοιγμα νέων καναλιών στην αγορά
  • Ο Covid19 και οι κλιματικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης έχουν ήδη αλλάξει τον συνήθη τρόπο λειτουργίας των εταιρειών σε όλη την Ευρώπη (και πέραν αυτής). Θα απαιτηθούν περαιτέρω αλλαγές και εταιρείες και τομείς θα αναπτύξουν νέες λύσεις, μεταξύ των οποίων νέα κανάλια για την αγορά. Σε αυτό περιλαμβάνονται νέες πλατφόρμες B2B & B2C καθώς και καινοτομίες σε αυτή τη περιοχή. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος η υποστήριξη της ψηφιοποίησης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ πρέπει να αναβαθμισθεί σε επόμενο επίπεδο.

 

Σχετικά με την ευρωπαϊκή ηλιακή θερμική βιομηχανία

 

Περίπου το 80% των ενεργειακών αναγκών ενός νοικοκυριού είναι σε θέρμανση και ψύξη.  Αυτό δείχνει την έκταση της πρόκλησης για την απαλλαγή από τον άνθρακα σε αυτόν τον τομέα και τον ρόλο που μπορεί να παίξει η ηλιακή θέρμανση. Τα ηλιακά θερμικά συστήματα δεν παράγουν εκπομπές ούτε επικίνδυνα υλικά ενώ βρίσκονται σε λειτουργία, και τα εξαρτήματά τους είναι σχεδόν πλήρως ανακυκλώσιμα. Στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, είναι σαφές πώς απαιτούνται μη επιβλαβείς λύσεις, όπως η ηλιακή θερμότητα.

D

Επιπλέον υπάρχουν πληθώρα χρήσεων για την ηλιακή θερμότητα.

 • Η ηλιακή θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές χαμηλών θερμοκρασιών, όπως θέρμανση πισινών σε θερμότερα κλίματα
 • -σε επίπεδο κτιρίων η ηλιακή θερμότητα είναι χρήσιμη για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης χώρου, τόσο σε κτίρια κατοικιών όσο και σε εμπορικά κτίρια;
 • το ηλιακό δίκτυο τηλεθέρμανσης είναι μια αυξανόμενη πραγματικότητα στην Ευρώπη, με τη Δανία να πρωτοστατεί με το μεγαλύτερο σύστημα SDH στον κόσμο;
 • ο βιομηχανικός τομέας είναι ένα άλλο αναπτυσσόμενο τμήμα της αγοράς, με την ηλιακή θερμότητα να χρησιμοποιείται ως άμεση πηγή θερμότητας σε τομείς με ανάγκες θερμότητας σε χαμηλή θερμοκρασία (όπως για παράδειγμα χαρτοπολτός και χαρτί, ή τρόφιμα και ποτά) ή ως προθέρμανση σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες για υψηλότερες θερμοκρασίες. Οι ηλιακές θερμικές εφαρμογές έχουν επίσης αποδειχθεί επιτυχημένες για την επεξεργασία λυμάτων και την εξάτμιση και αφαλάτωση του νερού;
 • τέλος, η ηλιακή θερμότητα χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για ψύξη. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση ψύξης στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί έντονα, η ηλιακή ψύξη θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.

 

Υπάρχουν περισσότερα από 10 εκατομμύρια ηλιακά θερμικά συστήματα σε λειτουργία στην Ευρώπη, που αντιστοιχούν σε πάνω από 36 GWth τοπικής χωρητικότητας παραγωγής θερμότητας. Αυτός ο τομέας έχει πάνω από 19.000 άμεσες θέσεις εργασίας, κυρίως στις SME, οι οποίες προσφέρουν προστιθέμενη αξία σε τοπικό επίπεδο, σε όλη την Ευρώπη. Ο τζίρος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας θερμικής ηλιακής ενέργειας εκτιμάται σε πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ετησίως, αυτός ο βιομηχανικός τομέας συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2 άνω των 6,8 Mt, παρέχοντας παράλληλα το ισοδύναμο 25,6 TWhth της θερμικής ενέργειας.

 

Η σημασία των Θερμικών Ηλιακών στη νομοθεσία της ΕΕ

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η ηλιακή θερμότητα συνδυάζεται εύκολα με άλλες τεχνολογίες (ηλεκτρικές και θερμικές). Αυτό το καθιστά καταλύτη για Smart Sector Integration. Επιπλέον, τα ηλιακά συστήματα θερμότητας περιλαμβάνουν πάντα μια θερμική αποθήκευση που μπορεί να επιτρέψει την περαιτέρω εφαρμογές: πράγματι, η θερμική αποθήκευση διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην παροχή ευελιξίας για την εξισορρόπηση του ηλεκτρικού δικτύου και τη ζήτηση ηλεκτρικής αιχμής. Η ικανότητα θερμικής αποθήκευσης της ΕΕ που συνδέεται με την ηλιακή θερμική είναι σήμερα 180GWh σε σύγκριση με χωρητικότητα αποθήκευσης ισχύος μόλις 5 GWh (συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης υδροηλεκτρικής ενέργειας που αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο μέρος της χωρητικότητας)

Ωστόσο, η συμβολή αυτού του τομέα στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια δεν περιορίζεται στη σύνδεση τομέων. Η ηλιακή θερμότητα συμβάλλει ουσιαστικά σε ένα σύνολο πολιτικών της ΕΕ και σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Για παράδειγμα, το EPBD απαιτεί όλα τα νέα κτίρια να είναι nZEB από τον Ιανουάριο του 2021. Επομένως, μια σημαντική έκταση της παραγωγής ενέργειας πρέπει να προέρχεται από επιτόπιες ανανεώσιμες πηγές με τη μορφή ηλιακών θερμικών ή αντλιών θερμότητας. Ο ηλιακός θερμικός τομέας είναι έτοιμος να επιτελέσει το σκοπό του για ένα αποτελεσματικό κύμα ανακαίνισης, διατηρώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και προωθώντας τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων θέρμανσης στην Ευρώπη. Ένας άλλος βασικός τομέας είναι ο βιομηχανικός τομέας και δεδομένου ότι τα ηλιακά θερμικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ευρωπαϊκής προέλευσης, αυτό δείχνει πώς ο τομέας μπορεί να αποτελέσει βασικό πλεονέκτημα για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

D

.

 

19 Νοεμβρίου 2020

Solar Heat Europe