"Ψευδής εικόνα" τα χιλιάδες Μεγαβάτ φωτοβολταϊκών που περιμένουν σε ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ - Δύο στις τρείς αιτήσεις απορρίπτονται.

Παρά το μεγάλο πλήθος των αιτήσεων για όρους σύνδεσης, πολύ μικρότερη από εκείνη που αρχικά θα νόμιζε κανείς, είναι τελικά η ισχύς των μικρομεσαίων φωτοβολταϊκών έργων που μπορούν, με βάση τις δυνατότητες του δικτύου, να λάβουν θετική απάντηση από τους διαχειριστές.

Σύμφωνα με ανεπίσημα στοιχεία από τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ, μόλις μία στις τρεις αιτήσεις, κατά μέσο όρο, καταφέρνει να πάρει όρους σύνδεσης, το κόστος των οποίων μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, είναι ιδιαίτερα υψηλό, με αποτέλεσμα να καθίσταται εντελώς οριακή η επένδυση.

Το φαινόμενο αυτό, του πολύ υψηλού ποσοστού απόρριψης των αιτημάτων, είναι γνωστό στους φορείς των ΑΠΕ, οι οποίοι γι αυτό ακριβώς θεωρούν αδικαιολόγητο το "μπλόκο" που θέτει το ΥΠΕΝ με την τελευταία δέσμη μέτρων στα εκτός διαγωνισμών 500άρια φωτοβολταϊκά και στα έργα των ενεργειακών κοινοτήτων.

Την ίδια στιγμή θεωρείται αδύνατη, υπό τις δεδομένες συνθήκες λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών λόγω πανδημίας, η λήψη εκ μέρους των επενδυτών των απαραίτητων δικαιολογητικών από περιφερειακές υπηρεσίες, δασαρχεία κ.λπ. έτσι ώστε να καταστήσουν πλήρεις τους φακέλους που έχουν καταθέσει σε ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

Συνεπώς, όπως επισημαίνουν οι άνθρωποι του χώρου,  η αγορά των μικρομεσαίων επενδυτών ΑΠΕ οδηγείται σε απόλυτη συρρίκνωση, χωρίς κάτι τέτοιο να είναι απαραίτητο, αφού, ακόμα και αν αφεθούν να προχωρήσουν όλοι όσοι έχουν αιτηθεί όρους σύνδεσης, η τελική ισχύς που θα προστεθεί στο σύστημα θα αφορά μερικές εκατοντάδες Μεγαβάτ και όχι τα Γιγαβάτ για τα οποία γίνεται συχνά λόγος το τελευταίο διάστημα.

Σε ότι αφορά, τώρα, την εξέταση των αιτημάτων από τον ΔΕΔΔΗΕ, ο Διαχειριστής αναμένει τις αλλαγές που έχει ζητήσει σχετικά με τις προτεραιότητες, τον τρόπο και τη σειρά αξιολόγησης των αιτήσεων για παροχή οριστικών όρων σύνδεσης.

Με την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης αναμένεται ότι θα δίνεται ευελιξία στον ΔΕΔΔΗΕ να εξετάζει όχι μόνον με βάση τον επιμερισμό σε επίπεδο των τεσσάρων Διευθύνσεων Περιφερειών του Διαχειριστή (Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησος-Ήπειρος, Αττική), αλλά και σε πιο "κάτω" επίπεδο, δηλαδή ανά Περιφερειακό Τμήμα, δηλαδή σε επίπεδο Νομού.

Πρακτικά, ο ΔΕΔΔΗΕ φέρεται να ζητάει, όταν σε ένα νομό υπάρχει διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος να εξετάζονται οι αιτήσεις και να δίνονται (ή να μην δίνονται) όροι σύνδεσης, χωρίς να περιμένει ο επενδυτής να έρθει η σειρά του με βάση την "επετηρίδα" σε επίπεδο Διεύθυνσης  Περιφέρειας στην οποία ανήκει.

Σύμφωνα με όσα είπε ο εκπρόσωπος του ΔΕΔΔΗΕ στο πρόσφατο συνέδριο του energypress, μετά και τις αναμενόμενες αλλαγές στο πλαίσιο, ο Διαχειριστής υπολογίζει ότι προς το τέλος του καλοκαιριού θα έχει ολοκληρώσει την εξέταση όλων των αιτήσεων και θα έχει απαντήσει στους επενδυτές, θετικά ή αρνητικά.

 

 

18 Νοεμβρίου 2020

energypress