Τα 7 έργα του Battery 2030+ για «έξυπνες» μπαταρίες υψηλής απόδοσης.

16 09 2020 | 08:44

Σε μία νέα φάση εισήλθε από την 1η Σεπτεμβρίου το εμβληματικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Battery 2030+”, ενός φιλόδοξου έργου μεγάλης κλίμακας για μακροχρόνια έρευνα σε μπαταρίες εξαιρετικά υψηλής  απόδοσης. Στόχος του έργου είναι να επιτρέψει στην Ευρώπη να εξασφαλίσει ηγετική θέση σε αγορές υψηλών απαιτήσεων, οι οποίες θα πληρούν τις προσδοκίες των τελικών χρηστών.

Στόχος του “Battery 2030+” είναι να έχει δημιουργήσει σε δέκα χρόνια ένα νέο σύνολο γνώσεων, που θα οδηγήσει σε μπαταρίες εξαιρετικής απόδοσης με ενσωματωμένες “έξυπνες” λειτουργίες και θα έχει δημιουργήσει νέα πεδία έρευνας για τις μελλοντικές μπαταρίες - όλα αυτά σε ένα βιώσιμο πλαίσιο.

Η ερευνητική πρωτοβουλία “Battery 2030+” μπήκε σε νέα φάση από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 με την έναρξη 7 ερευνητικών έργων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε €40,5 εκατ. και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας “Horizon 2020” της Ε.Ε.

Τα έργα BIG-MAP, INSTABAT, SENSIBAT, SPARTACUS, BAT4EVER, HIDDEN και BATTERY 2030PLUS, υπό την ομπρέλα του “Battery 2030+”, θα ενισχύσουν την ερευνητική θέση της Ευρώπης στον τομέα των ηλεκτρικών στηλών. Στόχος να τροφοδοτήσουν τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα μιας νέας ευρωπαϊκής βιομηχανίας σε έναν τομέα απαραίτητο για τη μετάβαση στην ηλεκτρική κινητικότητα και για την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα εν λόγω έργα εγκαινιάζουν την εφαρμογή του “Battery 2030+”, που δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2020. Όλα τα έργα θα διαρκέσουν τρία χρόνια από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και σε αυτά εμπλέκονται συνολικά περισσότερα από 100 διαφορετικά πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και εταιρείες σε όλη την Ευρώπη.

Το πρόγραμμα Battery 2030+

Με χρηματοδότηση του προγράμματος Horizon 2020 της Ε.Ε., το πρόγραμμα Battery 2030+ θα κινητοποιήσει τους Ευρωπαίους ερευνητές και τη βιομηχανία. Με βάση το “Μανιφέστο Μπαταρίας - Battery Manifesto“, που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2018, θα εκπονήσουν μια πορεία μακροπρόθεσμων ερευνών για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών μπαταριών με εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις (τόσο σε ισχύ, όσο και σε ενεργειακή χωρητικότητα) οι οποίες θα είναι ασφαλείς, εύκολα επαναφορτιζόμενες, επαναχρησιμοποιούμενες και ανακυκλώσιμες και θα έχουν τις χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η πρωτοβουλία θα επικεντρωθεί σε νέες επιστημονικές προσεγγίσεις, που χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες, όπως τεχνητή νοημοσύνη, big data, αισθητήρες και υπολογιστές, προκειμένου να προωθηθούν οι γνώσεις στην ηλεκτροχημεία και να εξερευνηθούν νέες χημικές τεχνολογίες μπαταριών.

Θα στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών των τομέων κινητικότητας και αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και άλλων τομέων εφαρμογής. Εστιάζοντας σε ριζικά νέες ιδέες και μακροπρόθεσμες προσεγγίσεις, θα συμπληρώσει τις συνεχιζόμενες ερευνητικές προσπάθειες για μελλοντικές γενιές μπαταριών, οι οποίες καθοδηγούνται επί του παρόντος από τις βραχυπρόθεσμες έως μεσοπρόθεσμες ανάγκες του κλάδου.

 

 

16 Σεπτεμβρίου 2020

energypress