Σε πλήρη ψηφιοποίηση περνάει το ενεργειακό σύστημα της χώρας - Κομβικός ο ρόλος των Διαχειριστών.

Σαφή αναφορά στην ανάγκη προώθησης της ψηφιοποίησης του ενεργειακού συστήματος της χώρας περιλαμβάνει το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, ως βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη μιας εύρυθμης και ανταγωνιστικής εγχώριας αγοράς ενέργειας.

Αναλυτικότερα, υπογραμμίζεται σε αυτή την κατεύθυνση διαμορφώνονται προϋποθέσεις για την βέλτιστη εφαρμογή και χρήση όλων των τεχνολογικών εφαρμογών και μηχανισμών της αγοράς που δύναται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο των ενεργειακών αγορών.

Έμφαση θα δοθεί μέσω των προγραμμάτων ανάπτυξης των διαχειριστών να προγραμματιστούν και να υλοποιηθούν τα σχετικά έργα υποδομών, τα πληροφοριακά συστήματα, τα κέντρα ελέγχου και οι μετρητικές διατάξεις που θα επιτρέπουν την πλήρη μετάβαση του σημερινού ενεργειακού συστήματος σε ένα πλήρως ψηφιοποιημένο σύστημα μεριμνώντας παράλληλα για ασφαλή διαχείριση των δεδομένων των καταναλωτών.

Ένα δείγμα των παραπάνω είναι η πρόσφατη ίδρυση - με έδρα τη Θεσσαλονίκη - του Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ηλεκτρικής Ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης απός τους Διαχειστές της Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ), της Ρουμανίας (Transelectrica) και της Βουλγαρίας (ESO-EAD).

Ακόμη περισσότερο, η τελευταία πρωτοβουλία μεγάλων ευρωπαίων Διαχειριστών να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συγκεντρώσουν τα ενεργειακά δεδομένα από όλη την Ευρώπη, με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της αγοράς μέσα από την αποτελεσματικότερη διαχείριση δεδομένων και την αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων, καθώς και στην ανάπτυξη των απαραίτητων επικουρικών υπηρεσιών.  (βλέπε λεπτομέρειες εδώ και εδώ).

Όπως αναφέρει το ΕΣΕΚ, οι ανωτέρω διαδικασίες θα είναι συμβατές με όλες τις κανονιστικές και ρυθμιστικές προβλέψεις στο πλαίσιο λειτουργίας των ενεργειακών αγορών.

Η χωρίς άλλη καθυστέρηση εφαρμογή του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τους παραγωγούς και η υιοθέτηση ενός ενιαίου συστήματος πιστοποίησης και ελέγχου θα συμβάλει σημαντικά και προς αυτή την κατεύθυνση, όπως επισημαίνεται σχετικά στο κείμενο του ΕΣΕΚ.

 

 

6 Δεκεμβρίου 2019

energypress