Ποιοι είναι οι πιο "πράσινοι" προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας - Τι λένε τα στοιχεία του ΔΑΠΕΕΠ.

20 10 2020 | 10:14

Σύμφωνα με το νόμο κάθε προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να παρέχει στους πελάτες του στοιχεία σχετικά με τη συνεισφορά της κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμων του. Αρμόδιος για τον υπολογισμό του ενεργειακού μείγματος καυσίμων των προμηθευτών είναι ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης ΔΑΠΕΕΠ, ο οποίος κάθε χρόνο δημοσιεύει τα σχετικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα το ενεργειακό μείγμα ενός προμηθευτή αφορά στο σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που διέθεσε στους πελάτες του κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2019).

Το ενεργειακό μείγμα των προμηθευτών παρέχει στοιχεία σχετικά με τη συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμων κατά το προηγούμενο έτος, καθώς επίσης και πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όσον αφορά τουλάχιστον τις εκπομπές CO2, που είναι αποτέλεσμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το συνολικό μείγμα καυσίμων του προμηθευτή.

Στη φετινή έκθεση του ΔΑΠΕΕΠ περιλαμβάνεται το ενεργειακό μείγμα 8 προμηθευτών, οι οποίοι διαφοροποίησαν το μείγμα καυσίμου που διέθεσαν στους καταναλωτές τους, κάνοντας χρήση Εγγυήσεων Προέλευσης, δηλαδή των περίφημων "Πράσινων Πιστοποιητικών" που πιστοποιούν ότι η ενέργεια που καταναλώθηκε προήλθε από μονάδες ΑΠΕ.

Συγκεκριμένα το Ενεργειακό Μείγμα Προμηθευτών περιλαμβάνει στοιχεία για τις εταιρείες: ΔΕΗ, ΗΡΩΝ Θερμοηλεκτρική, Μυτιληναίος - Όμιλος Επιχειρήσεων, Elpedison Ενεργειακή, Watt & Volt, NRG Supply and Trading, ΒΙΕΝΕΡ και Eunice Trading.

Μία εταιρεία, η Eunice Trading χρησιμοποίησε ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ για το 100% της κατανάλωσής της. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ΒΙΕΝΕΡ, η οποία χρησιμοποίησε πράσινη ενέργεια σε ποσοστό 62,73%. Για τις υπόλοιπες εταιρείες το ποσοστό της πράσινης ενέργειας κυμαίνεται από 24% έως 29%:

Protergia 28,51%

ΗΡΩΝ 26,74%

ΔΕΗ 26,68%

Elpedison 26,09%

NRG 24,73%

Watt&Volt 24,4%

Οι υπόλοιποι προμηθευτές είτε διέθεσαν στους τελικούς καταναλωτές το υπολειπόμενο ενεργειακό μείγμα της χώρας (ποσοστό ΑΠΕ 22,93%) είτε δε συναίνεσαν στη δημοσίευση του ενεργειακού τους μείγματος όπως υπολογίστηκε από το ΔΑΠΕΕΠ.

Σημειώνεται τέλος ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων για το ενεργειακό μείγμα των προμηθευτών πραγματοποιείται προκειμένου να δημιουργηθεί το κατάλληλο κίνητρο για την προώθηση των περίφημων "πράσινων πιστοποιητικών" που πιστοποιούν ότι μία μεγαβατώρα έχει παραχθεί από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ και μάλιστα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: δηλαδή ότι η παραγόμενη μεγαβατώρα προήλθε από μη επιδοτούμενο καινούριο σταθμό ΑΠΕ σε συγκεκριμένη τοποθεσία προτίμησης του προμηθευτή.

(του Χάρη Φλουδόπουλου, capital.gr)

 

 

19 Οκτωβρίου 2020

energypress