"Offshore Renewable Energy Strategy": Οι τεχνολογίες-κλειδιά για την εκμετάλλευση του θαλάσσιου ενεργειακού δυναμικού ...με την "αρωγή" της ΕΕ.

Αν και η μεγαλύτερη προσοχή εστίασε στην υπεράκτια αιολική ενέργεια, ωστόσο η πρόσφατη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Offshore Renewable Energy Strategy) «αγκαλιάζει» μια σειρά τεχνολογίες που βρίσκουν εφαρμογή στην ανοικτή θάλασσα και παράγουν ανανεώσιμη ενέργεια.

Σε ότι αφορά την «κορωνίδα» των «offshore» τεχνολογιών, η στρατηγική της ΕΕ προβλέπει αύξηση της θαλάσσιας αιολικής ισχύος από 12 GW σε 60 GW έως το 2030 και 300 GW έως το 2050. Η θαλάσσια αιολική ενέργεια αναμένεται να αποτελεί την σημαντικότερη πηγή παραγωγής του ηλεκτρισμού που θα καταναλώνει η Ευρώπη περί το 2040. Όπως υπογραμμίζει η Κομσιόν, οι υπεράκτιες ανεμογεννήτριες έχουν μεγαλύτερη παραγωγή από τις χερσαίες (όπου δεν υπάρχουν δέντρα, λόφοι και κτίρια να επιβραδύνουν τον άνεμο). Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι η ευρωπαϊκή αιολική βιομηχανία είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε αυτό το στόχο.

Τι συμβαίνει όμως με τις υπόλοιπες τεχνολογίες που συνθέτουν αυτό που ονομάζουμε «Offshore Renewable Energy Strategy»;

Σε στάδιο τεχνολογικής ωρίμανσης (technology development stage) βρίσκονται τα πλωτά αιολικά, τεχνολογίες συνεχούς τάσης για το δίκτυο, η κυματική ενέργεια και παλιρροιακή ενέργεια, με τις 3 πρώτες τεχνολογίες να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά. Σε πρώιμο στάδιο έρευνας και ανάπτυξης (R&D) βρίσκονται τα πλωτά φωτοβολταϊκά και η αξιοποίηση φύκιων για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Ας δούμε όμως μια προς μια τις προαναφερόμενες τεχνολογίες.

f

 

Πλωτά αιολικά (Floating offshore wind)

Η συνολική ισχύς στο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της ΕΕ για την εν λόγω τεχνολογία υπολογίζεται στα 40 MW, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ. ΟΙ πλωτές ανεμογεννήτριες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Από τα βασικά πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης τεχνολογίας είναι η μεγαλύτερη ευελιξία εν συγκρίσει με τις σταθερές θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, γεγονός που τους επιτρέπει να προσαρμόζονται στην κατεύθυνση του ανέμου και στις διαφορετικές θαλάσσιες λεκάνες της Ένωσης.

Δεδομένης της ανάγκης για πλωτά αιολικά σε "δύσκολες" θάλασσες όπως το Αιγαίο, η ευρωπαϊκή στρατηγική προβλέπει επέκταση και της συγκεκριμένης κατηγορίας στο εξής. Τα πλωτά αιολικά μπορούν να απασχολούν 318.000 εργαζόμενους ως το 2030 και να παρέχουν ηλεκτρισμό σε 145 εκατ. νοικοκυριά, με βάση μια έρευνα της WindEurope από το 2013.

Τεχνολογίες συνεχούς ρεύματος για το δίκτυο (Direct current technologies for grid)

Τέτοια τεχνολογία συνιστούν οι μετασχηματιστές και τα συστήματα συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης, και τα οποία μπορούν να μεταφέρουν αποτελεσματικά τις τεράστιες ποσότητες ενέργειας που παράγεται «offshore» προς την στεριά, μεγεθύνοντας έτσι το μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα.

Κυματική ενέργεια (Wave Energy)

Όπως αναφέρεται στη σχετική παρουσίαση της ΕΕ, αυτή η νέα τεχνολογία αξιοποιεί την ενέργεια που δημιουργείται από τα κύματα. Συγκεκριμένα, η κινητική ενέργεια των κυμάτων μπορεί να περιστρέψει την τουρμπίνα. Η ανυψωτική κίνηση του κύματος πιέζει τον αέρα προς τα πάνω, μέσα στο θάλαμο και θέτει σε περιστροφική κίνηση την τουρμπίνα ώστε η γεννήτρια να παράγει ρεύμα. Η συνολική παρούσα ισχύ εφαρμογών κυματικής ενέργειας υπολογίζεται στα 8 MW.

Παλιρροιακή ενέργεια (Tidal energy)

Ουσιαστικά πρόκειται για μια υποβρύχια ανεμογεννήτρια, όπου αξιοποιείται η υδροκινητική ενέργεια, η ταχύτητα του νερού. Το ρεύμα που προκύπτει από την παλίρροια κινεί το στροφείο της γεννήτριας παραγωγής ενέργειας. Το ενδιαφέρον σημείο είναι ότι συνιστά μια πλήρως προβλέψιμη πηγή παραγωγής ενέργειας και ως εκ τούτου μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην εξισορρόπηση του ηλεκτρικού δικτύου. Η συνολική παρούσα ισχύ των εγκαταστάσεων παλιρροιακής ενέργειας υπολογίζεται σε 5 MW.

Πλωτά φωτοβολταϊκά (Floating solar energy)

Τα πλωτά φωτοβολταϊκά έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να αξιοποιούν στο μέγιστο την ηλιοφάνεια όλες τις ώρες της ημέρας. Ως τεχνολογία παραμένει σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, ενώ, βάσει των υπολογισμών της ΕΕ, η συνολική ισχύς της εν λόγω τεχνολογίας φτάνει 17 kW.

Φύκια για βιοκαύσιμα (Algae for Biofuels)

Τα φύκια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πηγή βιοκαυσίμων όπως βιοντίζελ, βιοαέριο και βιοαιθανόλη. Η εν λόγω τεχνολογία παραμένει σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, ωστόσο, πολλά υποσχόμενη στο συνολικότερο πλαίσιο ενεργειακής μετάβασης και προώθησης καθαρότερων καυσίμων.

 

 

26 Νοεμβρίου 2020

energypress