Μουσουρούλης: Υπάρχει σχέδιο για μια επιτυχημένη Δίκαιη Μετάβαση - Που εστιάζουμε και τι απομένει να γίνει.

Τους βασικούς άξονες και πλευρές του σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης για τις λιγνιτικές περιοχές ανέπτυξε, μεταξύ άλλων, ο Κωστής Μουσουρούλης, σε παρέμβασή του στο Επιχειρηματικό Φόρουμ με τίτλο “Δυτική Μακεδονία-Μεγαλόπολη: Μετάβαση στη μεταλιγνιτική εποχή και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες”, και το οποίο πραγματοποιείται σήμερα διαδικτυακά.

Να θυμίσουμε ότι ο Κωστής Μουσουρούλης τελεί καθήκοντα συντονιστή του σχεδίου Δίκαιης Ανάπτυξης (ΣΔΑΜ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Μεγαλόπολης, καθώς επίσης, είναι πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής (Steering Committee).

"Με το σχέδιο που συζητάμε σήμερα θέλουμε να σχηματίσουμε αναπτυξιακές στρατηγικές και να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις που επιφέρει η ενεργειακή μετάβαση".

Με τον “σύνδρομο της Στοκχόλμης” παρομοίασε το υφιστάμενο μοντέλο ανάπτυξης των περιοχών αυτών, υπογραμμίζοντας την μεγάλη εξάρτηση από τον λιγνίτη, την απόλυτη εστίαση στις δραστηριότητες του λιγνίτη σε βάρος όλων των άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων και την διαχρονική αδιαφορία για ένα διαφοροποιημένο μοντέλο ανάπτυξης. Υπό το πρίσμα αυτό το σχέδιο δίκαιης μετάβασης που έχει καταρτίσει η κυβέρνηση, λαμβάνει υπόψη του την υφιστάμενη κατάσταση και με ένα συγκροτημένο και ολοκληρωμένο σχέδιο επιχειρεί να απαντήσει, όπως ανέφερε ο ίδιος.

Μάλιστα, η αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης έρχεται λίγο έως πολύ ως ώριμος και “αναγκαίος” καρπός της εποχής μας, όπου οι λιγνιτικές μονάδες έφτασαν στο σημείο να μην μπορούν να καλύψουν το σταθερό και μεταβλητό τους κόστος.

Σε ότι αφορά το σχέδιο αυτό καθ'αυτό, ο κ Μουσουρούλης στάθηκε ιδιαίτερα στο κομμάτι της χρηματοδότησης, επισημαίνοντας πως πρόθεση των αρμόδιων αρχών (υπουργείου και επιτροπής) είναι να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα διαθέσιμα εργαλεία χρηματοδότησης.

Προβλέπεται η κατάρτιση εδαφικών σχεδίων, τα οποία θα ενσωματωθούν σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ, και στα πλαίσια αυτών θα εγκρίνεται κάθε επένδυση.

Τα προβλήματα και πως απαντάμε

Αναφερόμενος στα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει ο υπό κατάρτιση σχεδιασμός, το βασικότερο είναι η εξυγίανση και αποκατάσταση των εδαφών που θα αποδεσμεύσει η ΔΕΗ.

Ως προς τούτο, ήδη έχει εγκατασταθεί ο μηχανισμός υλοποίησης των απαραίτητων πρωτοβουλιών.

Δεύτερο ζήτημα είναι η κάρτιση ενός ολοκληρωμένου και εύελικτου μεταβατικού προγράμματος, ενώ, τρίτο ζήτημα προς επίλυση είναι ο χωροταξικός σχεδιασμός. Για το τελευταίο, ο συντονιστής της επιτροπής Δίκαιης Μετάβασης ανέφερε πως θα προχωρήσουν σε ειδικά πολεοδομικά σχέδια όπου θα προσδιορίζονται οι χρήσεις γης, οι γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης. Στόχος είναι η δημιουργία οργανωμένων χώρων υποδοχής και εγκατάστασης επιχειρήσεων.

Τέλος, όπως ανέφερε ο ίδιος, άμεσα θα υποβληθεί πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την θεσμοθέτηση ενός ισχυρού προγράμματος κινήτρων όπου ο στόχος θα είναι διττός. Αφενός η προσέλκυση, υποδοχή και υποστήριξη των επενδυτών και αφετέρου η απλούστευση της πρόσβασης στα κίνητρα. “Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον”, είπε χαρακτηριστικά.

 

 

 

22 Οκτωβρίου 2020

energypress