Με γεωμετρική πρόοδο τα αιτήματα στην πλατφόρμα MyRAE - Συντριπτικά τα παράπονα για ηλεκτρισμό και προμηθευτές - Αναλυτικά τα στοιχεία της Αρχής

Κατά συντριπτική πλειοψηφία ηλεκτρισμό και προμηθευτές αφορούν τα παράπονα που κατακλύζουν την πλατφόρμα παραπόνων και ενημέρωσης MyRAΕ, ενώ, ταυτόχρονα στο σύνολό τους παρουσιάζουν εκρηκτική άνοδο το διάστημα Σεπτέμβριος 2021 έως 21 Ιουνίου 2022. Τα παραπάνω αποτυπώνουν τα στοιχεία που παρουσίασε σήμερα ο Πρόεδρος της Αρχής Αθανάσιος Δαγούμας, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα.

Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο του 2021, οι καταναλωτές που είχαν υποβάλει αίτημα στο MyRAE ήταν μόλις 149, όταν τους μήνες Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος και Ιούνιος έως 21 του μήνα, τα συγκεντρωτικά μηνιαία νούμερα είναι, 1.354, 1.647, 1.848 και 764, αντίστοιχα.  

Από το σύνολο των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί στην σχετική πλατφόρμα, το 59% (4.672) έχουν απαντηθεί, 21% (1.663) βρίσκονται σε εκκρεμότητα και ένα 20% (1.583) έχουν απορριφθεί.

Κατά 72%, τα αιτήματα αφορούν παράπονα προς προμηθευτή, κατά 20% προς Διαχειριστή και 8% συνδυαστικά σε Προμηθευτή και Διαχειριστή. Τα αιτήματα που αφορούν θέματα ηλεκτρισμού αποτελούν σταθερά περί το 90% του συνόλου των αιτημάτων που κατατίθενται στο MyRAE. Συγκεκριμένα, το 87% αφορά σε ηλεκτρική ενέργεια, 12% σε φυσικό αέριο και 1% σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο.

Ως προς την «θεματολογία» των παραπόνων, σύμφωνα τα σχετικά στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, τα αιτήματα που αφορούν σε πρόβλημα με τον λογαριασμό και με τη σύμβαση αποτελούν σταθερά πάνω από το 50% του συνόλου των αιτημάτων που υποβάλλονται στο MyRAE. Σύμφωνα με εκτίμηση του Ρυθμιστή, το μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων που δηλώθηκαν ως «άλλο» (δηλαδή όχι πρόβλημα με τον λογαριασμό ή πρόβλημα με την σύμβαση ή μη προσήκουσα εξυπηρέτηση) και τα οποία αθροίζονται στα 2.999, αφορούν σε προβλήματα με τον λογαριασμό, όπως αμφισβήτηση χρεώσεων, αμφισβήτηση ρήτρας αναπροσαρμογής, μη κατανόηση λογαριασμού.

Για την προστασία των καταναλωτών

Ταυτόχρονα η ΡΑΕ αναλαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση και προστασία των καταναλωτών στη λιανική ρεύματος και φυσικού αερίου.

Συγκεκριμένα, όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος της Αρχής, η ΡΑΕ έχει προχωρήσει σε κυρώσεις σε 5 προμηθευτές (3.5 εκατ. ευρώ) για ληξιπρόθεσμες οφειλές σε Διαχειριστές για το 2020, ενώ έχει πραγματοποιήσει ακροάσεις με τους 12 προμηθευτές για ληξιπρόθεσμες οφειλές κατά το 2021.  Στην ίδια κατεύθυνση, από τον Μάρτιο του 2022, έχει εγκαινιάσει το μέτρο των θετικών αναφορών, όπου, εκ του αποτελέσματος, η εποπτεία της αρχής κρίνεται αποτελεσματική.

Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, παρά τις δυσχέρειες που υφίστανται στην αγορά λιανικής (αύξηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, διακανονισμοί, πίεση στη ρευστότητα) διαπιστώνεται βελτίωση στην προσήκουσα καταβολή. Προμηθευτές έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία παρέχει επαρκείς εγγυήσεις και τηρεί με συνέπεια τους όρους των διακανονισμών που έχουν συμφωνήσει με τους διαχειριστές.

Ενεργειακός Διαμεσολαβητής

Με το εργαλείο του Ενεργειακού Διαμεσολαβητή επιδιώκεται να δοθεί στον καταναλωτή μια πρόσθετη επιλογή στην περίπτωση που η διαβίβασή του παραπόνου στον προμηθευτή του δεν οδήγησε σε ικανοποίησή του: εφόσον πρόκειται για αστικής/εμπορικής φύσεως διαφορά, ο καταναλωτής μπορεί να προσφύγει σε ειδική διαδικασία Ενεργειακής Διαμεσολάβησης, καταρχήν – αλλά όχι αποκλειστικά – με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας MyRAE.

Το συγκεκριμένο εργαλείο αφορά καταρχήν τους οικιακούς πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και την επίλυση διαφορών αυτών με τους προμηθευτές τους και τους διαχειριστές. Ως προς τον τρόπο χρηματοδότησης του εργαλείου, η ΡΑΕ εξετάζει το ενδεχόμενο καταβολής μιας ετήσιας εισφοράς (fee) από τους συμμετέχοντες προμηθευτές για την κάλυψη του κόστους παροχής των υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή/και την χρηματοδότηση (μερική ή ολική) του υπό εξέταση εργαλείου με πόρους της ΡΑΕ.

Στην αρμοδιότητα του Ενεργειακού Διαμεσολαβητή εμπίπτουν οι λεγόμενες «κλασικές συμβατικές διαφορές». Ο ενεργειακός διαμεσολαβητής ολοκληρώνει τη διαδικασία της επίλυσης της διαφοράς μεταξύ του καταναλωτή και του προμηθευτή του, εντός διαστήματος 90 ημερών από την ημερομηνία που έλαβε τον πλήρη φάκελο της αναφοράς/καταγγελίας. Υφίσταται δυνατότητα μικρής παράτασης σε εξαιρετικές περιπτώσεις ιδιαίτερα περίπλοκων διαφορών. Ο Ενεργειακός Διαμεσολαβητής θα προτείνει λύση στα μέρη τα οποία έχουν την απόλυτη ευχέρεια να την αποδεχθούν ή να την απορρίψουν.

Στο πλαίσιο αυτό, ο καταναλωτής μπορεί να αναμείνει ότι θα προταθεί ως λύση, λ.χ., η διόρθωση του λογαριασμού του ή της χρέωσης, η παροχή συγκεκριμένων συστάσεων/οδηγιών προς τον προμηθευτή ώστε να μην επαναληφθεί το λάθος ή η ταλαιπωρία του πελάτη, η παροχή συγνώμης στον πελάτη, η παροχή ενός εύλογου αντισταθμίσματος κ.ο.κ. Αντιθέτως, η Ενεργειακός Διαμεσολαβητής δεν επιβάλλει κυρώσεις ή υποχρεωτικές ενέργειες στα μέρη.

Μιχάλης Μαστοράκης | energypress

Με γεωμετρική πρόοδο τα αιτήματα στην πλατφόρμα MyRAE - Συντριπτικά τα παράπονα για ηλεκτρισμό και προμηθευτές - Αναλυτικά τα στοιχεία της Αρχής