Κάλυψη με φωτοβολταικά του 1% της ευρωπαικής καλλιεργήσιμης γης, ισοδυναμεί με πάνω από 700 GW.

Tεράστια δυναμική κρύβουν τα αγροτικά φωτοβολταικά. Το 1% της καλλιεργήσιμης γης στην Ευρώπη να καλυφθεί με φωτοβολταικά, μεταφράζεται σε μια νέα ισχύ άνω των 700 γιγαβάτ. 

Η αξιοποίηση του δυναμικού αυτού θα μπορούσε να καταστήσει παγκόσμιο ηγέτη την ευρωπαϊκή ηλιακή βιομηχανία, σημειώνει έρευνα της Solar Power Europe για τις δυνατότητες που κρύβουν τα αγροτικά φωτοβολταικά (Agri-PV)

Αντίστοιχη είναι και η δυναμική για όλο τον πλανήτη. Εχει υπολογιστεί ότι η ανάπτυξη φωτοβολταικών στο 1% της παγκόσμιας καλλιεργήσιμης γης θα βοηθούσε καθοριστικά στην κάλυψη της παγκόσμιας ενεργειακής ζήτησης.

Εως και το 2014 είχαν αναπτυχθεί σε όλο τον πλανήτη αγροτικά φωτοβολταικά, ισχύος μόλις 2,9 GWp. Πρωταγωνιστής η Ασία. Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Κίνα, είναι οι τέσσερις χώρες όπου εδώ και χρόνια διαθέτουν ευνοικό ρυθμιστικό πλαίσιο και υποστηρικτικά σχήματα, κυριαρχούν στο χώρο διεθνώς. 

Η Ευρώπη είναι ακόμη πίσω. Η ανάπτυξη των αγροτικών φωτοβολταικών υπολείπεται πολύ των πραγματικών τους δυνατοτήτων, ο χώρος είναι κατακερματισμένος, ενώ μακράν ο πρωταγωνιστής είναι η Γαλλία. Η ανάπτυξη των Agri-PV στην Ευρώπη θα μπορούσε να καθιερώσει την ευρωπαϊκή ηλιακή βιομηχανία ως τον νέο παγκόσμιο ηγέτη σε αυτό τον ραγδαία αναπτυσσόμενο τομέα της αγοράς.

Αλλά για να συμβεί αυτό χρειάζεται ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο ενίσχυσης των αγροτικών φωτοβολταικών. Ενα πλαίσιο που, όπως σημειώνει η μελέτη, θα πολλαπλασίαζε τις συνέργειες μεταξύ των γεωργικών PV και των πολιτικών της ΕΕ για τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη, το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα, τους στόχους αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και την απανθρακοποίηση.

Τα οφέλη αυτά δεν αφορούν μόνο την τσέπη αγροτών και συνεταιρισμών -  εκτιμάται ότι τα αγροτικά φωτοβολταικά αυξάνουν κατά 30% τα εισοδήματα - αλλά την ίδια την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα μέσω του εκσυγχρονισμού αγροκτημάτων και εξοπλισμού. Επίσης έρευνες έχουν δείξει ότι η παρουσία αγροτικών φωτοβολταικών συμβάλλει στην αντιστροφή της εγκατάλειψης αγροτικής γης. Κατά την περίοδο 2000-2017 χάνονταν κάθε χρόνο στην Ευρώπη περίπου 80.000 εκτάρια γεωργικής γης.

Κομβικό φυσικά ρόλο σε ένα τέτοιο μετασχηματισμό καλείται να διαδραματίσει η νέα αναθεωρημένη Κοινή Αγροτική Πολιτική. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους του ευρωπαικού Green Deal ήταν να διασφαλίσει ότι η νέα ΚΑΠ αντικατοπτρίζει πλήρως τις κλιματικές φιλοδοξίες της ΕΕ. Αλλά για να συμβεί αυτό, σημειώνει η μελέτη της Solar Power Europe, θα πρέπει να συμβάλει στην δράση για το κλίμα τουλάχιστον το 40% του προϋπολογισμού της νέας ΚΑΠ.

Εξι πρωτοβουλίες

Στην πράξη η μελέτη συνδέει την ανάπτυξη των αγροτικών φωτοβολταικών στην Ευρώπη με την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ, την αύξηση στο μέλλον των γεωργικά ουδέτερων κλιματικά αγροκτημάτων και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του γεωργικού τομέα. Αλλά για να φτάσουμε εκεί, η ΕΕ και τα κράτη- μέλη της θα πρέπει να εφαρμόσουν, σύμφωνα με την μελέτη, 6 βασικές δράσεις :

1. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενσωματώσουν στην ΚΑΠ μια "ευρωπαϊκή στρατηγική για τα αγροτικά φωτοβολταϊκά".

2. Τα κράτη- μέλη, στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ, να αναπτύξουν ρυθμιστικά πλαίσια Agri-PV και να δώσουν προτεραιότητα στις ηλιακές επενδύσεις.

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενσωματώσει το αγροτικό φωτοβολταϊκό σε όλες τις πρωτοβουλίες της στρατηγικής "Farm to Fork" ("Από το αγρόκτημα στο πιάτο").

4. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της να παράσχουν στοχοθετημένη υποστήριξη για ερευνητικά προγράμματα αγροτικών φωτοβολταικών.

5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενσωματώσει τα αγροτικά φωτοβολταικά στην στρατηγική καταπολέμησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

6. Τα νησιά της ΕΕ να αναπτύξουν τα αγροτικά φωτοβολταικά ως μέρος της ατζέντας για την μετάβαση στην καθαρή ενέργεια.

 

 

 

 

15 Οκτωβρίου 2020

energypress