Ισχυρή επιστημονική συμμαχία για τις ΑΠΕ και τις τεχνολογίες υδρογόνου στην Δυτική Μακεδονία

07 06 2021 | 08:36

Με τις τεχνολογίες ΑΠΕ και υδρογόνου να φαίνεται πως έχουν ισχυρή θέση στους σχεδιασμούς για τη μεταλιγνιτική εποχή στη Δυτική Μακεδονία, η υποστήριξη της ωρίμανσης σχετικών επενδυτικών σχεδίων μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης στην περιοχή είναι ψηλά στην ατζέντα της Περιφέρειας.

Για το σκοπό αυτό, η Περιφέρεια αποσκοπεί στη σύμπραξη με κορυφαίους ερευνητικούς και επιστημονικούς φορείς της χώρας.

Στα πλαίσια αυτά, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ενέκρινε προ ημερών το σχέδιο και τους όρους της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και του ΝΠΙΔ Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας για την υλοποίηση της Πράξης «Υποστήριξη Έρευνας και Ανάπτυξης τεχνολογιών ΑΠΕ – Υδρογόνου και ωρίμανσης σχετικών επενδυτικών σχεδίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Το έργο στοχεύει στην υποστήριξη σε εργαστηριακό – ερευνητικό επίπεδο των τεχνολογιών υδρογόνου και κυψελών καυσίμου και στη μεταφορά τεχνογνωσίας για τον έγκαιρο σχεδιασμό και την ωρίμανση σχετικών ανταγωνιστικών έργων και δράσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 24.800 ευρώ.

 

 

7 Ιουνίου 2021

energypress