Έρχεται πράσινο επενδυτικό τσουνάμι 9 δισ. ευρώ - Πως κατανέμονται χρονικά οι επενδύσεις.

Στα 9 δισ. ευρώ θα φτάσουν οι επενδύσεις στις ΑΠΕ μέχρι το 2030 χωρίς να υπολογίζονται ακόμη 5,5 δισ. που θα απαιτηθούν για νέες διασυνδέσεις, σύμφωνα με το ΕΣΕΚ (βλέπε εδώ το πλήρες κείμενο), το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για τις απαιτούμενες νέες εγκαταστάσεις αιολικών και φωτοβολταϊκών αλλά και για τις νέες μονάδες αερίου. Παράλληλα παρουσιάζεται και ένας πρώτος οδικός χάρτης απόσυρσης των λιγνιτικών της ΔΕΗ χωρίς όμως να κατονομάζονται οι μονάδες που θα πάψουν να λειτουργούν.

Το σύνολο των επενδύσεων που προβλέπονται από το ΕΣΕΚ μέχρι το 2030, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί, φτάνουν τα 43,8 δις. ευρώ. Συγκεκριμένα: ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή 9 δις. ευρώ, υποδομές ηλεκτρικού συστήματος 5,5 δις, νέες θερμικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής & κεντρικές μονάδες αποθήκευσης 1,3 δις, έργα ανάπτυξης δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και ψηφιοποίηση  3,5 δις, διασυνοριακοί αγωγοί φυσικού αερίου 2,2 δις, δίκτυα και αποθήκευση φυσικού αερίου 2 δις, έρευνα και καινοτομία 800 εκατ., ενεργειακή απόδοση 11 δις, επενδύσεις στον τομέα διυλιστηρίων 1, 5 δις, κλιματική αλλαγή-διαχείριση πλημμυρών-δάση 2 δις, κυκλική οικονομία – ανακύκλωση 5 δις.

ΑΠΕ

Το μερίδιο των ΑΠΕ προβλέπεται να φτάσει το 65,7% από 32,6% σήμερα (στην ακαθάριστη ηλεκτροπαραγωγή) και αυτό θα συμβεί κυρίως μέσα από τις νέες επενδύσεις σε αιολικά και φωτοβολταϊκά .

Για τα αιολικά το 2030 η εγκατεστημένη ισχύς θα φτάσει τα 7GW από 3,6 σήμερα δηλαδή θα προστεθούν 3,4 GW μέχρι το 2030: μέχρι το 2022 600MW (4,2GW στο σύνολο), μέχρι το 2025 1GW (5,2GW στο σύνολο) μέχρι το 2027 800MW (6 GW στο σύνολο) και μέχρι το 2030 1GW (7 GW στο σύνολο)

Για τα φωτοβολταϊκά η εγκατεστημένη ισχύς θα φτάσει τα 7,7GW  από 3GW σήμερα δηλαδή θα προστεθούν 4,7GW: Μέχρι το 2022 900MW (3,9GW στο σύνολο) μέχρι το 2025 1,4GW (5,3GW στο σύνολο) μέχρι το 2027 1GW (6,3GW στο σύνολο) και μέχρι το 2030 1,4GW (7,7GW στο σύνολο).

Απόσυρση λιγνιτών

Οι πρώτες αποσύρσεις μονάδων θα γίνουν μέχρι το 2022 και θα αφορούν σε μονάδες συνολικής ισχύος 1000MW. Έτσι τα επόμενα 2 χρόνια η ισχύς των λιγνιτικών μονάδων από 3,9GW θα μειωθεί στα 2,9GW.

Ο κύριος όγκος των λιγνιτικών μονάδων θα αποσυρθεί μέχρι το 2025, δηλαδή στην επόμενη πενταετία, καθώς θα απενταχθούν μονάδες συνολικής ισχύος 2,2GW. Δηλαδή ο λιγνιτικός στόλος της ΔΕΗ θα περιοριστεί από τα 2,9GW στα 0,7 GW. 

Τέλος η πλήρης απολιγνιτοποίηση αναμένεται να γίνει το 2028 όταν και τα τελευταία 700MW λιγνιτικών μονάδων θα πάψουν να λειτουργούν.

Αέρια

Τέλος οι μονάδες αερίου θα αυξηθούν στα 7 GW από 5,2GW σήμερα: το 2022 θα υπάρχουν επιπλέον 800 MW και οι μονάδες αερίου θα φτάσουν τα 6GW. Μέχρι το 2025 θα προστεθούν ακόμη 900 MW και η εγκατεστημένη ισχύς θα φτάσει τα 6,9GW. Μέχρι το 2030 οι μονάδες αερίου θα φτάσουν τα 7GW καλύπτοντας με τη νέα ισχύ του 1,8 GW περίπου το 50% των λιγνιτικών που θα αποσυρθούν.

 

 

29 Νοεμβρίου 2019

energypress