Αναπροσαρμόζει τη λειτουργία της η ΡΑΕ λόγω κορωνοϊού – Κανονικά ο κοινός διαγωνισμός ΑΠΕ στις 2 Απριλίου.

16 03 2020 | 11:59

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε συνέχεια  των έκτακτων μέτρων των αρμόδιων φορέων (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου - ΦΕΚ 55 Α΄/11.03.2020 κ.α.) για την αντιμετώπιση της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, προσαρμόζει τη λειτουργία της με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, των εργαζομένων της και των καταναλωτών ή των εκπροσώπων εταιρειών που έρχονται σε επαφή με τις υπηρεσίες της, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα την αποστολή της.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ ενημερώνει το κοινό ότι λόγω της ανάγκης περιορισμού της μετάδοσης του Κορωνοϊού COVID-19,  από τη Δευτέρα 16/03/2020 έως και την Πέμπτη 30/04/2020, οι ώρες υποδοχής του κοινού στην Υπηρεσία θα είναι 10:00 με 14:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες. Για την περίοδο αυτή και μέχρι την έκδοση νεότερης ανακοίνωσης, συνιστάται στους ενδιαφερόμενους να αποφεύγουν την επικοινωνία με την Αρχή μέσω φυσικής παρουσίας και να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην επίσημη διεύθυνση αλληλογραφίας info@rae.gr. Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η προσέλευση στη ΡΑΕ ιδίως όταν απαιτείται να προσκομιστούν στην Αρχή πρωτότυπα έγγραφα και στοιχεία, παρακαλούμε για την τήρηση της ακόλουθης διαδικασίας:

  • Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν (οι ίδιοι ή μέσω ταχυδρομείου / ταχυμεταφορών) τα έγγραφα και στοιχεία στην είσοδο του κτιρίου της Αρχής, δηλώνοντας ταυτόχρονα και ένα email επικοινωνίας. 
  • Τα έγγραφα και στοιχεία θα παραλαμβάνονται από τους φύλακες της Αρχής στην είσοδο της ΡΑΕ και κανένας ενδιαφερόμενος δεν θα εισέρχεται στο κτίριο της Αρχής (το μέτρο αυτό ισχύει και για τους υπαλλήλους ταχυμεταφορέων ή το ταχυδρομείο).
  • Οι φύλακες θα προσκομίζουν στο πρωτόκολλο τα έγγραφα και τα στοιχεία που παρέλαβαν και το πρωτόκολλο θα αποστέλλει στο email που θα έχει υποδειχθεί τον αριθμό πρωτοκόλλου του εγγράφου που κατατέθηκε.
  • Σε περίπτωση συνωστισμού των ενδιαφερομένων στην είσοδο της Αρχής, αυτοί οφείλουν να τηρούν απόσταση ασφαλείας (π.χ. >δύο μέτρων) μεταξύ τους εκτός του κτιρίου της Αρχής για να εξυπηρετηθούν.

Δεδομένης της ανάγκης για συνέχιση της λειτουργίας της Υπηρεσίας για τη διασφάλιση των δημόσιων σκοπών που αυτή επιτελεί και υπηρετεί, η ΡΑΕ υιοθετεί μέτρα εκ περιτροπής εργασίας και εξ αποστάσεως εργασία από τους υπαλλήλους της, κατά την περίοδο που ισχύουν έκτακτα μέτρα και περιορισμοί ενόψει της εξάπλωσης του Κορωνοϊού. Την περίοδο αυτή δεν θα διεξάγονται συναντήσεις, εντός ή εκτός του κτιρίου της Αρχής, υπαλλήλων/στελεχών της Αρχής με στελέχη εταιρειών ή άλλων φορέων ή καταναλωτές ή οποιονδήποτε τρίτο εκτός του δυναμικού της Αρχής, παρά μόνο για έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις και έπειτα από αξιολόγηση και έγκριση της αναγκαιότητας από τη Διοίκηση της ΡΑΕ.

Η Ολομέλεια της ΡΑΕ θα εξακολουθήσει να διεξάγει τις συνεδριάσεις της λαμβάνοντας τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή εξάπλωσης του Κορωνοϊού χρησιμοποιώντας και πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης, όταν απαιτείται. Η Αρχή θα συνεχίσει με αίσθημα ευθύνης να ασκεί τις αρμοδιότητές της στο μέτρο του εφικτού, για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, την προστασία των καταναλωτών και την εύρυθμη λειτουργία της ενεργειακής αγοράς.

Διαγωνισμός για Αιολικές και Φ/Β εγκαταστάσεις που βρίσκεται σε εξέλιξη

Λόγω των έκτακτων συνθηκών των τελευταίων ημερών, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ενημερώνει ότι η τρέχουσα κοινή ανταγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί κανονικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη. 

Ο καινοτόμος σχεδιασμός των ηλεκτρονικών δημοπρασιών όπως σχεδιάστηκε από την ΡΑΕ και υλοποιείται επιτυχώς επί σειρά διαγωνιστικών διαδικασιών, επιτρέπει να υλοποιηθεί η τρέχουσα ανταγωνιστική διαδικασία απρόσκοπτα ακόμα και υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες αντιμετώπισης του Κορωνοϊού.

Για κάθε μία Συμμετοχή υπάρχει η υποχρέωση συμμετοχής ενός μόνο εξουσιοδοτημένου χρήστη με συμμετοχή στην ηλεκτρονική δημοπρασία εξ αποστάσεως χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα. 

Οι υπηρεσίες του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής δημοπρασίας cosmoONΕ λειτουργούν αδιάλειπτα και απρόσκοπτα, καθώς τα συστήματά της και η ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα για τις ΑΠΕ υποστηρίζονται πλήρως  από το προσωπικό ασφαλείας, αλλά και από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών εξ αποστάσεως.

 

 

 

15 Μαρτίου 2020

energypress