Μ. Βερροιόπουλος και Ν. Βασιλάκος

Αποτελέσματα 1 - 1 | από συνολικά 1
05 10 2020 | 09:26

Μ. Βερροιόπουλος - Ν. Βασιλάκος: Οι ΑΠΕ και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Το τελευταίο διάστημα διακινείται η άποψη ότι οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι αρκετά υψηλότερες σε σχέση με τις τιμές ενέργειας στην Ευρώπη εξαιτίας των ΑΠΕ. Κατά την άποψη αυτή, οι…