Μελέτη της E3Modelling για τα ανανεώσιμα αέρια: Σημαντικός ο ρόλος των gas DSO - Προτάσεις και συστάσεις για την ελληνική αγορά.

24 11 2020 | 08:25

Η θέση των "ανανεώσιμων αερίων" και οι προοπτικές ανάπτυξή τους σε μια πορεία μετάβασης σε σύστημα κλιματικής ουδετερότητας φωτίζεται από μια νέα μελέτη της εταιρείας E3Modelling και η οποία παρουσιάστηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στα πλαίσια Διαδικτυακού Συνεδρίου. Ειδικότερα, η "ατζέντα του συνεδρίου αφορούσε την εισαγωγή "νέων ανανεώσιμων αερίων" στο ελληνικό ενεργειακό μίγμα ως υποκατάστατα του φυσικού αερίου. 

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την αφορμή της ολοκλήρωσης σχετικής μελέτης την οποία εκπόνησε η εταιρεία E3Modelling κατόπιν σχετικού διαγωνισμού και ανάθεσης από την GIZ.  Η μελέτη συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών και Ενέργειας.

Τα λεγόμενα «νέα αέρια» μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται το βιομεθάνιο και το υδρογόνο αποτελούν έναν ακόμη άξονα στο πλαίσιο των ενεργειών προς τη μετάβαση σε σύστημα κλιματικής ουδετερότητας του Ευρωπαϊκού ενεργειακού μίγματος.  Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα και η Εθνική Στρατηγική για το 2050 προβλέπουν διείσδυση βιομεθανίου της τάξης των 14 ktoe έως το 2030 (2% της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου) και περί του 0.17 ktoe υδρογόνο.  Έως το 2050, το βιομεθανίο, το υδρογόνο αλλά και το συνθετικό μεθάνιο προβλέπεται να υποκαταστήσουν σημαντικό τμήμα της κατανάλωσης φυσικού αερίου.

Η εισαγωγή νέων ανανεώσιμων αερίων θα γίνεται κυρίως σε αποκεντρωμένη βάση στα συστήματα των Διαχειριστών Διανομής Αερίου (gas DSO) οι οποίοι θα αναλάβουν στο μέλλον σημαντικό νέο ρόλο για το ανανεώσιμο αέριο. Απαιτούνται άμεσα αρκετές ενέργειες για τη συμπλήρωση της νομοθεσίας, την πιστοποίηση των ανανεώσιμων αερίων, την επίλυση τεχνικών ζητημάτων με συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών και βεβαίως τη διασφάλιση προϋποθέσεων και κινήτρων για την πραγματοποίηση επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα στους τομείς της παραγωγής βιοαερίου, αναδόμησης σε βιομεθάνιο και έγχυσης στο σύστημα διανομής. Ομοίως ενέργειες και πολιτικές απαιτούνται και για το υδρογόνο. Το βιοάεριο είναι από σήμερα αρκετά ανταγωνιστικό ως προς το κόστος, ενώ το κόστος για το ανανεώσιμο υδρογόνο είναι ακόμα υψηλό αλλά αναμένεται να μειωθεί ως αποτέλεσμα οικονομιών κλίμακας. Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία που είναι υπό αναθεώρηση σχετικά με τα ανανεώσιμα καύσιμα με βιολογικής προέλευσης (Renewable Fuels of Non-Biological Origin) αναμένεται να προσδώσει νέα ώθηση στο υδρογόνο από ηλεκτρική ενέργεια που θα βασίζεται σε ΑΠΕ.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες και αναλυτικές προτάσεις σχετικά με την αναδιαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου προκειμένου για την εισαγωγή των νέων αερίων στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής και στις μεταφορές, προτάσεις για τον σχεδιασμό και την λειτουργία της αγοράς ενώ συζητήθηκαν εκτενώς εργαλεία και μηχανισμοί για την υποστήριξή των νέων αερίων με βάση την έως τώρα ευρωπαϊκή εμπειρία.

Παρόντες στο Συνέδριο ήταν οι κ.κ. Ulrich Laumanns και Γιάννης Βουγιουκλάκης (GIZ), o Καθ. Παντελής Κάπρος και η Δρ. Κατερίνα Σάρδη (Ε3Μodelling) και εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της ΡΑΕ, του ΔΕΣΦΑ, των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής (ΕΔΑ Αττικής, ΕΔΑ ΘΕΣ και ΔΕΔΑ) καθώς και του ΚΑΠΕ.

Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές παρουσιάσεις σε μορφή pdf στα "συνοδευτικά αρχεία". 

 

 

24 Νοεμβρίου 2020

energypress

Συνοδευτικα Αρχεια